Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων δυναμικότητας 10kW, ιδιοκτησία του Λ.Χ. στο Δήμο Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-048-1
Αριθμός Φακέλου: Β14/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων δυναμικότητας 10kW, ιδιοκτησία του Λ.Χ. στο Δήμο Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Κτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αθιένου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δήμαρχος Αθηένου
Ημερομηνία Επιστολής: 18-04-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 20-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη