Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στην κοινότητα Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-053-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00411/2024
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στην κοινότητα Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Περιστερώνα Λευκωσίας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 13-05-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30-05-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση