Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία της Β.Κ. στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-054-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.108.461
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία της Β.Κ. στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Κτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λύμπια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 24-04-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση