Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου "HYPERION LIMASSOL" στο παλιό Λιμάνι της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-070-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΛΚ 4/2006(74)
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου "HYPERION LIMASSOL" στο παλιό Λιμάνι της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: - - -
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής Αρχής Λιμένων
Ημερομηνία Επιστολής: 23-05-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη