Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 85-1 Ltd στην κοινότητα Άγιος Θεόδωρος της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-077-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00940/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 85-1 Ltd στην κοινότητα Άγιος Θεόδωρος της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 13-03-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 27-07-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη