Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κατασκηνωτικού χώρου του σωματείου "ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 76ου Σ.Π. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ" στην κοινότητα Λαζανιά στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-193-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00646/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κατασκηνωτικού χώρου του σωματείου "ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 76ου Σ.Π. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ" στην κοινότητα Λαζανιά στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λαζανιάς
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 01-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση