Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 87-2 Ltd στην κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-063-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00279/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 87-2 Ltd στην κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Τερσεφάνου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-05-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη