Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 36 MW , ιδιοκτησία των εταιρειών Bioland Project 90-(8-14) Ltd στην κοινότητα Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-064-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00027/2024, ΑΜΧ/00028/2024, ΑΜΧ/0002
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 36 MW , ιδιοκτησία των εταιρειών Bioland Project 90-(8-14) Ltd στην κοινότητα Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Φρέναρος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 27-05-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη