Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία τριών φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 16,4 MW , ιδιοκτησία των εταιρειών Bioland Project 90-(17, 21-22) Ltd στις κοινότητες Λύμπια και Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-071-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00396/2024, ΛΕΥ/00397/2024, ΛΕΥ/0039
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία τριών φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 16,4 MW , ιδιοκτησία των εταιρειών Bioland Project 90-(17, 21-22) Ltd στις κοινότητες Λύμπια και Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αλάμπρα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-05-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη