Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,1MW ιδιοκτησία της εταιρείας HAFFNEVE HOLDINGS LTD στο Δήμο Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-073-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00266/2024
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,1MW ιδιοκτησία της εταιρείας HAFFNEVE HOLDINGS LTD στο Δήμο Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Δάλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-05-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη