Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία αγροφωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2,2MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 88-2 Ltd στην κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-076-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00509/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία αγροφωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2,2MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 88-2 Ltd στην κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αυγόρου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 03-04-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 27-07-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη