Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία αγροφωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 90-7 Ltd στην κοινότητα Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-079-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00132/2024
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία αγροφωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 90-7 Ltd στην κοινότητα Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Φρέναρος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 11-06-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 01-08-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη