Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Τμήμα Περιβάλλοντος

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Καλώς ήρθατε στην νέα ιστοσελίδα που περιλαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με έργα που έχουν κατατεθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή με βάση τον περί της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμο Ν127(Ι)2018.

Η νέα ιστοσελίδα έχει ως στόχο την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού για τα έργα που παραλαμβάνει και αξιολογεί η Περιβαλλοντική Αρχή. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις Γνωμοδοτήσεις / Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής καθώς επίσης τα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης.

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας μας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα τελευταία νέα των έργων που αξιολογούνται από την Περιβαλλοντική Αρχή.


Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις/Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις Περιβαλλοντικής ΑρχήςΔημόσια Διαβούλευση


Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του έργου μπορείτε να καταχωρήσετε σχόλια, πατώντας τον φακό και να προχωρήσετε σε καταχώρηση σχολίου για το αντίστοιχο έργο.

Λίστα Επικοινωνίας

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας μας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα τελευταία νέα των έργων που αξιολογούνται από την Περιβαλλοντική Αρχή


Έργα Σε Δημόσια Διαβούλευση

Τίτλος Πόλη Περιοχή Κατηγορία
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2,89 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,67 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3,3 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 90-5 Ltd στην κοινότητα Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Παρεκκλησιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 90-4 Ltd στην κοινότητα Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Παρεκκλησιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΕΠ για μετακίνηση της μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανοικτής θάλασσας της εταιρείας Ichthys Eco-Farm και επέκταση της ετήσιας παραγωγής από 300 σε 1500 τόνους Λεμεσός Μονή Έργο στη θάλασσα
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία αγρο-φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,134 MW ιδιοκτησία της εταιρείας A. KAMEL CREATIVE CONSTRUCTIONS LTD στην κοινότητα Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ορούντα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd στις κοινότητες Αλαμνινού και Αγίου Θεοδώρου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,2 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 86-2 Ltd στην κοινότητα Αγιών Τριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αγίοι Τριμιθιάς Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας