Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Τμήμα Περιβάλλοντος

Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ)

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην προετοιμασία και έγκριση ορισμένων έργων, σχεδίων και προγραμμάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους και πριν από την έγκρισή τους. Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) για έργα και η Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) για σχέδια και προγράμματα καθορίζουν το πλαίσιο για τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος.


Πρόσφατες Γνωματεύσεις Περιβαλλοντικής ΑρχήςΔημόσια Διαβούλευση


Εντός 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχεδίου/προγράμματος μπορείτε να καταχωρήσετε σχόλια, πατώντας τον φακό και να προχωρήσετε σε καταχώρηση σχολίου για το αντίστοιχο σχέδιο/πρόγραμμα.

Λίστα Επικοινωνίας

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας μας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα τελευταία νέα των σχεδίων/προγραμμάτων που αξιολογούνται από την Περιβαλλοντική Αρχή


Σχέδια/Προγράμματα Σε Δημόσια Διαβούλευση

Δεν υπάρχουν σχέδια σε Δημόσια Διαβούλευση αυτή τη στιγμή.