Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών

Πληροφορίες Σχεδίου

Αριθμός: 2024-001-0
Αριθμός Φακέλου: 16.19.001.005.001
Περιγραφή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών
Επαρχία: - - -
Περιοχή: - - -
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Δημοσίων Εργων
Ημερομηνία Επιστολής: 25-04-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη